جشنواره یک هفته ای 15-22 دیماه

سلام

اولین جشنواره سیستم پاپ آپ تی پاپ برگزار میشود.

از تاریخ 15 تا 22 دیماه 92 هر ای پی 70 ریال محاسبه میشود.

سایتهایی که روزانه بالای 5 هزار آی پی بتونند در سیستم داشته باشند هر آی پی برایشان 80 ریال محاسبه خواهد شد.

سوال و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید