کاهش نرخ پاپ آپ

با سلام

با توجه به کاهش شدید فروش و همچنین جهت پایداری سیستم و عدم تعطیلی آن نرخ هر ای پی از 30 ریال به 20 ریال کاهش خواهد یافت.

این تغییر از 94/3/19 اعمال خواهد شد

با تشکر