کاهش سقف پرداخت

سلام

سقف پرداخت از 10 هزار به 5 هزار تومان کاهش پیدا کرد.

واریز در کمتر ار چند ساعت انجام میگیرد.

با تشکر/مدیریت